Người bán hàng tại chợ đóng phí sử dụng diện tích bán hàng bao nhiêu?

Ngày hỏi:03/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tôi có ý định mở ốt bán quần áo tại chợ Vinh. Vậy cho hỏi tôi phải đóng phí sử dụng diện tích bán hàng tại chợ bao nhiêu đồng/tháng?

 • Theo quy định chợ Vinh là chợ được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, nên giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vinh được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 73/2016/NQ-UBND, cụ thể như sau:

  Nội dung

  Đơn vị tính

  Mức giá

  Chợ hạng 1

  Chợ hạng 2

  Chợ hạng 3

  Chợ chưa xếp hạng

  I/ Chợ Vinh

  1. Địa điểm kinh doanh cố định

  a) Quầy thường

  Loại 1

  đồng/m2/tháng

  130.000

  Loại 2

  đồng/m2/tháng

  118.500

  Loại 3

  đồng/m2/tháng

  95.000

  Loại 4

  đồng/m2/tháng

  77.500

  Loại 5

  đồng/m2/tháng

  60.000

  Loại 6

  đồng/m2/tháng

  43.500

  Loại 7

  đồng/m2/tháng

  30.000

  Loại 8

  đồng/m2/tháng

  24.000

  b) Quầy góc

  Loại 1

  đồng/m2/tháng

  190.000

  Loại 2

  đồng/m2/tháng

  166.000

  Loại 3

  đồng/m2/tháng

  142.000

  Loại 4

  đồng/m2/tháng

  118.500

  Loại 5

  đồng/m2/tháng

  83.500

  Loại 6

  đồng/m2/tháng

  60.000

  Loại 7

  đồng/m2/tháng

  41.500

  Loại 8

  đồng/m2/tháng

  36.000

  2. Địa điểm kinh doanh không cố định (hàng rong):

  Loại 1: Hàng thực phẩm tươi sống như lòng sống, tôm, cá...

  đồng/lượt vào chợ

  8.000

  Loại 2: Hàng nông cụ sản xuất và các loại thực phẩm khác như rau, gia súc, gia cầm

  đồng/lượt vào chợ

  7.000

  Loại 3: Hàng vặt do người sản xuất tự bán

  đồng/lượt vào chợ

  4.000

  Tùy vào vị trí mỗi quần sẽ có giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vinh sẽ khác nhau nên chúng tôi không thể kết luận bạn phỉa đóng bao nhiêu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vinh.

  Ban biên tập phản hồi đến bạn.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn