Người chủ trì hội nghị đảng bộ cấp tỉnh được chi bao nhiêu?

26/04/2022

Trong kỳ đại hội đảng bộ cấp tỉnh vừa qua, tôi là người chủ trì đại hội, tôi được chi 200.000 đồng cho mỗi buổi chủ trì. Cho hỏi mức chi này có hợp lý không?

  • Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 quy định mức chi hội nghị, hội thảo đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

   - Người chủ trì: 200.000 đồng/người/buổi.

   - Thư ký, đại biểu dự họp: 100.000 đồng/người/buổi.

   - Chi nước uống, giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/người/buổi.

   - Bồi dưỡng người phục vụ: 30.000 đồng/người/buổi.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là người chủ trì tại hội nghị đảng bộ cấp tỉnh vừa qua, như vậy theo quy định trên thì bạn được chi 200.000 đồng/buổi là phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn