Nhận đặt cọc xong không giao kết hợp đồng xử lý thế nào?

Ngày hỏi:31/12/2019

Tôi được 1 chị giới thiệu cho việc làm ở nhà nhưng phải cọc 10.000.000 đồng, đến khi tôi cọc xong rồi thì chị bảo hàng gửi quá số lượng nên phải cọc thêm. Tôi bảo bây giờ tôi không có tiền cọc nữa và yêu cầu chị gửi hàng cho tôi, còn không gửi nữa thì trả lại tiền cho tôi nhưng chị chỉ đọc mà không rep. Cho tôi hỏi trường hợp này thì phải làm sao? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 quy định đặt cọc như sau:

   - Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

   - Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả lại cho bạn tài sản đặt cọc (10.000.000 đồng) và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (10.000.000 đồng). Trường hợp này bạn có thể trình báo công an nơi bạn cư trú hoặc khởi kiện tới tòa án nhân dân cấp huyện nơi chị của bạn cư trú để yêu cầu giải quyết.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn