Nội dung của kế hoạch thí nghiệm hiện trường trong quá trình thi công xây dựng công trình

Ngày hỏi:07/10/2019

Liên quan đến công tác kiểm tra, quan trắc công trình xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung của kế hoạch thí nghiệm hiện trường trong quá trình thi công xây dựng công trình được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Nội dung của kế hoạch thí nghiệm hiện trường trong quá trình thi công xây dựng công trình quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Các thí nghiệm cần thực hiện; tần suất, số lượng các phép thử đối với từng loại thí nghiệm theo quy định của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật và khối lượng công việc xây dựng;

   - Quy định cụ thể về việc lấy mẫu, bảo dưỡng, thực hiện thí nghiệm, lưu mẫu và xử lý kết quả thí nghiệm;

   - Quy định về trách nhiệm thực hiện của các nhà thầu, bộ phận giám sát của chủ đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn