Nội dung nào không thuộc phạm vi giải trình về tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

Tôi là sỹ quan quân đội, sắp tới tôi sẽ tiếp nhận giải trình với cơ quan, nhưng tôi thắc mắc những nội dung nào tôi không cần phải giải trình? Mong Ban biên tập phản hồi.

 

  • Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/8/2019) quy định các nội dung mà người tiếp nhận giải trình không cần phải giải trình, cụ thể như sau:

    “1. Nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật.

    2. Nội dung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mà chưa ban hành, chưa thực hiện hoặc nội dung chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới.”

    Như vậy, bạn không cần phải giải trình với cơ quan yêu cầu giải trình với những nội dung trên.

    Ban biên tập phản hồi đến bạn.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn