Phân công, phân cấp quản lý Bộ Tư pháp

26/04/2022

Xin chào Ban biên tập, tôi hiện đang công tác tại Bộ Tư pháp. Trong hoạt động thường nhật của Bộ, tôi hay gặp phải thuật ngữ “phân công” và “phân cấp” . Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi về 02 thuật ngữ này. Đồng thời tư vấn cho tôi về trường hợp Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng, sau đó Thứ trưởng giao nhiệm vụ lại cho các Cục trực thuộc; vậy thì đâu là phân công và đâu là phân cấp?

  • Câu hỏi của bạn về 02 thuật ngữ pháp lý trong công tác quản lý của Bộ, cụ thể ở đây là Bộ Tư pháp, đã được quy định tại Điều 2 Quy chế phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019, cụ thể:

   - “Phân công” là việc Bộ trưởng giao nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng cho Thứ trưởng để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện và Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn, nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các quyết định của mình.

   - “Phân cấp” là việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng cho Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình.

   Như vậy, khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho Thứ trưởng thì được gọi là Phân công. Khi Thứ trưởng tiếp tục chuyển giao nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng đã giao cho mình thì trường hợp này được gọi là Phân cấp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn