Phạt là gì?

26/04/2022

Phạt là gì?

    • Phạt là Chế tài mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật.Mục đích là nhằm giáo dục người vi phạm pháp luật, buộc khôi phục lại nguyên trạng, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, không được tái diễn hành vi vi phạm pháp luật đồng thời mang tính chất phòng ngừa, giáo dục chung.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn