Phụ cấp trách nhiệm đối với chỉ huy đơn vị dự bị động viên, thôi giữ chức vụ từ giữa quý

26/04/2022

Xin chào Ban biên tập, Tôi là quân nhân dự bị và giữ chức vụ Tiểu đội trưởng từ ngày 15/08/2018. Tôi đã thôi giữ chức vụ từ ngày 5/02/2019. Vậy xin cho tôi hỏi, tôi có được phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên cho quý I năm 2019 không?

  • Căn cứ theo Điều 25 Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên năm 1996, với chức vụ Tiểu đội trưởng của bạn thì bạn sẽ được nhận phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên với hệ số là 0,25.

   Đồng thời căn cứ vào Thông tư liên tịch 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng -Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Tài chính ban hành, trích dẫn như sau:

   - Quân nhân dự bị lần đầu được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên thì phụ cấp của quý đầu được tính như sau: Nếu giữ chức vụ trên 1/2 số ngày trong quý thì được hưởng mức phụ cấp của cả quý, nếu giữ chức vụ dưới 1/2 số ngày trong quý thì không được hưởng phụ cấp của quý đó.

   - Quân nhân dự bị thôi giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ quý nào thì mức phụ cấp được hưởng của quý đó được tính theo quy định tại tiết b của điểm này.

   Như vậy, thời gian giữ chức vụ Tiểu đội trưởng của bạn trong quý I/2019 không đủ trên ½ số ngày trong quý. Do đó, bạn sẽ không được nhận phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên trong quý I/2019.

   Trên đây là nội dung tư vấn

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn