Phúc tra và xử lý kết quả phúc tra cho thí sinh dự thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Ngày hỏi:02/10/2019

Theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm sau khi có kết quả thi mà có thắc mắc về điểm số, muốn xin phúc khảo có được không và thời hạn trả lời cho thí sinh là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Phúc tra và xử lý kết quả phúc tra cho thí sinh dự thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Điều 10 Thông tư 65/2019/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   - Thí sinh dự thi có quyền phúc tra về điểm thi của mình. Đơn phúc tra được gửi về Trung tâm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo chính thức kết quả thi trên trang điện tử của Trung tâm.

   - Trung tâm thực hiện chấm phúc tra và có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị phúc tra của thí sinh.

   - Căn cứ kết quả phúc tra, Trung tâm phê duyệt điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (nếu có).Cơ sở đào tạo, Trung tâm cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Điều 9 Thông tư này hoặc thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn