Quy định về chế độ hoa tiêu hàng hải trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh năm 2019

Ngày hỏi:09/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy mới thì chế độ hoa tiêu hàng hải trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh được quy định như thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp thắc mắc.

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Quyết định 29/2019/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 11 Quy chế kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg quy định chế độ hoa tiêu hàng hải trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh như sau:

   - Tàu thuyền nước ngoài thực hiện chế độ hoa tiêu bắt buộc khi đến, rời hoặc khi di chuyển trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh. Tàu thuyền dân sự Việt Nam thực hiện chế độ hoa tiêu theo các quy định tại Điều 247 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

   - Việc cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho tàu thuyền khi đến, rời hoặc khi di chuyển trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh do tổ chức hoa tiêu hàng hải thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo các quy định tại Điều 103 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

   - Trách nhiệm và nghĩa vụ của hoa tiêu dẫn tàu thuyền được thực hiện theo quy định tại Điều 104, 105 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn