Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự là gì?

26/04/2022

Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự là gì?

    • Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự là Quyền đặc biệt mà nước tiếp nhận dành cho cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan này đóng tại nước mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể hoàn thành chức năng lãnh sự.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn