Quyết định phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về đo lường

26/04/2022

Tôi hiện đang tìm hiểu về hoạt động đo lường. Trong quá trình tìm hiểu tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi quyết định phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về đo lường được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Minh Tuyền - Bình Dương

  • Quyết định phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về đo lường được quy định tại Điều 14 Thông tư 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, theo đó:

   1. Căn cứ hồ sơ trình duyệt của Tổng cục, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia (sau đây gọi tắt là quyết định phê duyệt, chỉ định).

   2. Quyết định phê duyệt, chỉ định bao gồm các nội dung chính sau đây:

   a) Tên lĩnh vực đo, đại lượng đo;

   b) Tên chuẩn quốc gia;

   c) Số hiệu;

   d) Ký mã hiệu của chuẩn quốc gia;

   đ) Nơi sản xuất, năm sản xuất của chuẩn quốc gia;

   e) Phạm vi đo, độ chính xác hoặc cấp chính xác và các đặc trưng kỹ thuật đo lường cần thiết khác của chuẩn quốc gia;

   g) Tên, địa chỉ của tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia.

   3. Trường hợp một (01) quyết định phê duyệt, chỉ định được ban hành để phê duyệt đồng thời từ hai (02) chuẩn quốc gia trở lên và chỉ định một (01) tổ chức giữ các chuẩn quốc gia đó thì các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e phải ghi riêng cho từng chuẩn quốc gia.

   4. Quyết định phê duyệt, chỉ định được gửi cho tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia.

   5. Quyết định phê duyệt, chỉ định quy định tại khoản 2 Điều này và các ảnh của chuẩn quốc gia quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, của Tổng cục.

   Trên đây là tư vấn về quyết định phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về đo lường. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 14/2013/TT-BKHCN. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn