Quyết toán chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số

26/04/2022

Theo quy định mới thì việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

  • Theo Điều 6 Thông tư 73/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 09/12/2019) quy định việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số, cụ thể như sau:

   - Việc lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   - Hàng năm, Ủy ban Dân tộc lập dự toán kinh phí thực hiện cấp một số ấn phẩm cùng thời điểm lập dự toán ngân sách và tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Ủy ban Dân tộc, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội quyết định.

   Riêng năm 2019, Ủy ban Dân tộc lập dự toán kinh phí thực hiện cấp ấn phẩm theo quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg , gửi Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

   - Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này, Ủy ban Dân tộc thực hiện ký hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm trong năm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn với các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát hành.

   - Việc quyết toán kinh phí thực hiện hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg và tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Ủy ban Dân tộc theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 73/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn