Sinh hoạt chi bộ Đảng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/05/2017

Yêu cầu của việc tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay tôi đang tìm hiểu về cách thức tổ chức, hoạt động của các cấp chi bộ Đảng. Tôi muốn biết việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng phải đáp ứng những yêu cầu nào?  Văn bản nào điều chỉnh nội dung này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đào Vân (0122****)

  • Yêu cầu của việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng được quy định tại Mục 2 Phần A Hướng dẫn 09/HD-BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ như sau:

   Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;

   Trên đây là quy định về yêu cầu của việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 09/HD-BCTTW.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn