Sơ đồ xử lý thông tin báo chí của ngành Hải quan

26/04/2022

Hiện tôi đang nghiên cứu về quy trình xử lý thông tin báo chí của Hải quan, anh chị có thể cung cấp sơ bộ về sơ đồ xử lý thông tin báo chí của ngành Hải quan giúp tôi không? Chân thành cảm ơn!

  • Sơ đồ xử lý thông tin báo chí của ngành Hải quan quy định tại Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019, cụ thể như sau:

   Sơ đồ xử lý thông tin báo chí

   Chú giải:

   Trách nhiệm

   Trình t thực hiện

   Thời gian

   Ghi chú

   Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục

   Tiếp nhận, phân loại, đề xuất, trình Lãnh đạo Tổng cục; trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, chỉ đạo, phân công đơn vị thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí

   1/2 ngày làm việc

   Lãnh đạo Tổng cục

   Xem xét, phân công đơn vị chủ trì thực hiện

   1/2 ngày làm việc

   Lãnh đạo đơn vị được phân công thực hiện

   Tiếp nhận, tổ chức thực hiện xử lý thông tin báo chí

   Quy định theo tính chất vụ việc

   Văn phòng Tổng cục

   Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục; Xây dựng văn bản báo cáo Bộ về vụ việc cần “nóng” cần quan tâm chỉ đạo, thông tin cho báo chí trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục; chuẩn bị các nội dung về xử lý thông tin báo chí phục vụ họp giao ban của Bộ, của Tổng cục và họp báo thường kỳ của Bộ

   Thường xuyên; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục

   Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

   Báo cáo về vụ việc báo chí phản ánh liên quan tới đơn vị

   Chủ động báo cáo; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục

   Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

   Phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình

   Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc

   Trên đây là sơ đồ xử lý thông tin báo chí của ngành Hải quan.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn