Sử dụng nguồn kinh phí cho Lực lượng dự bị động viên

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập vui lòng giúp tôi tìm hiểu về các công tác của Lực lượng dự bị động viên được chi trả bằng nguồn Ngân sách nhà nước, và căn cứ pháp lý cho việc này.

  • Căn cứ Điều 27 Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên năm 1996, nguồn kinh phí cho xây dựng và huy động Lực lượng dự bị động viên được chi trong những việc sau đây:

   - Đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, quản lý đơn vị dự bị động viên;

   - Huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dự bị động viên;

   - Điều động, trưng mua và trưng dụng phương tiện kỹ thuật;

   - Huy động, bàn giao các đơn vị dự bị động viên cho lực lượng thường trực của quân đội và huy động đơn vị dự bị động viên theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Pháp lệnh này;

   - Xây dựng, trang bị phương tiện cho sở chỉ huy động viên, trạm tập trung quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và doanh trại bảo đảm cho đơn vị dự bị động viên khi tập trung huấn luyện;

   - Dự trữ phương tiện kỹ thuật, hậu cần vật chất bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên khi huy động;

   - Những công việc khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn