Sứt môi hở hàm ếch có thuộc diện khuyết tật được trợ cấp không?

Ngày hỏi:10/10/2019

Con trai tôi sinh non và bị sứt môi hở hàm ếch. Cho hỏi vậy con tôi thuộc diện khuyết tật được trợ cấp không? Mong nhận được phản hồi.

  • Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật 2010 quy định: Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

    Như vậy, con bạn bị bị sứt môi hở hàm ếch không được xem là người khuyết tật nhé.

    Ban biên tập phản hồi đến bạn.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn