Tập huấn cán bộ chỉ đạo và điều tra viên trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 05/07/2022

Tập huấn cán bộ chỉ đạo và điều tra viên trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như thế nào? Hoạt động tuyên truyền trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Tập huấn cán bộ chỉ đạo và điều tra viên trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như thế nào?

   Tại Tiểu mục 8.4 Mục 8 Phương án điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định 975/QĐ-BKHCN năm 2022 có quy định về tập huấn cán bộ chỉ đạo và điều tra viên trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như sau:

   Tổ chức các lớp tập huấn cho điều tra viên cấp Bộ, ngành, tỉnh ở 2 miền Bắc và Nam. Thời gian mỗi lớp là 01 ngày.

   Hoạt động tuyên truyền trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như thế nào?

   Tại Tiểu mục 8.5 Mục 8 Phương án điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định 975/QĐ-BKHCN năm 2022 có quy định về hoạt động tuyên truyền trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như sau:

   a) Hoạt động tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chính và kế hoạch thực hiện Điều tra NC&PT năm 2022 đến các cấp, các ngành và cộng đồng khoa học.

   Tổ công tác triển khai Điều tra NC&PT năm 2022 huy động tối đa các hình thức tuyên truyền như: các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo điện tử, bản tin, website) thực hiện tuyên truyền sâu rộng để các đơn vị thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng cuộc Điều tra.

   b) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chuẩn bị điều kiện vật chất cần thiết (làm website về các nội dung cơ bản cuộc Điều tra, trong đó có mục hỏi/đáp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thực hiện thu thập thông tin, cách trả lời phiếu điều tra) cung cấp cho Tổ công tác để tuyên truyền, phổ biến về cuộc Điều tra NC&PT năm 2022.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn