Thải nước thải chăn nuôi 200 cm3 có phải xử lý trước khi thải ra môi trường không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/06/2022

Thải nước thải chăn nuôi 200 cm3 có phải xử lý trước khi thải ra môi trường không? Thải nước thải chăn nuôi 200 cm3 ra môi trường có bị phạt không? Chúng tôi chăn nuôi 150 con vịt hàng ngày có 200 cm3 nước thải từ việc chăn nuôi này. Cho tôi hỏi khi thải nước này ra môi trường chúng tôi có cần phải xử lý không? Nếu không xử lý thì có bị phạt không? Xin cảm ơn!

  • Thải nước thải chăn nuôi 200 cm3 có phải xử lý trước khi thải ra môi trường không?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 59 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về việc xử lý nước thải chăn nuôi được quy định như sau:

   a) Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   b) Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng;

   c) Nước thải chăn nuôi chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

   Như vậy, bạn có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

   Thải nước thải chăn nuôi 200 cm3 ra môi trường có bị phạt không?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về xử lý hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi như sau:

   2. Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị xử phạt như sau:

   a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;

   b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;

   c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định trên quy định như sau:

   2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định về quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được quy định như sau:

   2. Quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được quy định như sau:

   a) Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;

   b) Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;

   c) Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;

   d) Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi.

   Theo đó, bạn nuôi 150 con vịt thuộc chăn nuôi trang trại quy mô vừa nên bạn có thể bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng cho hành vi thải nước thải chăn nuôi 200 cm3 ra môi trường không qua xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn