Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thực hiện chế độ, chính sách

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập vui lòng giải đáp giúp tôi về thẩm quyền trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại Bộ Tư pháp thuộc về cá nhân hay tổ chức nào, và văn bản nào làm căn cứ pháp lý cho vấn đề trên?

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 Quy chế phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019, quy định về vấn đề trên trong thẩm quyền của Bộ trưởng như sau:

   Về thực hiện chế độ, chính sách:

   - Quyết định cho nghỉ không hưởng lương; thông báo và quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

   - Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

   - Giải quyết chế độ tinh giản biên chế đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

   - Phê duyệt chủ trương giải quyết chế độ tinh giản biên chế đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Cục và viên chức từ lãnh đạo cấp phòng trở xuống đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Bộ trưởng phụ trách.

   Như vậy, công tác thực hiện chế độ, chính sách ở Bộ Tư pháp sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn