Thời gian huấn luyện và thủ tục huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho nhân viên của công ty

26/04/2022

Hiện tại doanh nghiệp của tôi đang có nhu cầu mời Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho nhân viên của công ty, vậy xin hỏi thời gian huấn luyện và thủ tục huấn luyện quy định như thế nào?

  • Căn cứ Điều 16 của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như sau:

   1. Về thời gian tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC (quy định tại Khoản 3, Điều 16) như sau:

   - Huấn luyện lần đầu: từ 16 – 24 giờ;

   - Huấn luyện lại khi giấy chứng nhận hết hạn sử dụng: Tối thiểu là 16 giờ;

   Do đó, doanh nghiệp căn cứ vào việc tổ chức huấn luyện lần đầu hay huấn luyện lại để bố trí, sắp xếp thời gian huấn luyện phù hợp.

   2. Về thủ tục huấn luyện: Quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 16 (Do doanh nghiệp có nhu cầu mời phía cơ quan Cảnh sát PC&CC huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho nhân viên của Công ty).

   Để chuẩn bị cho công tác huấn luyện và học tập đạt kết quả tốt, đề nghị doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

   - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cơ quan Cảnh sát PC&CC quản lý để đăng ký thời gian và số lượng nhân viên tham gia huấn luyện gồm:

   + Đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát PC&CC tổ chức huấn luyện

   + Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện

   * Hồ sơ gửi về cơ quan Cảnh sát PC&CC trước 05 ngày làm việc so với thời gian dự kiến tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

   - Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và tập luyện (bao gồm phần lý thuyết và phần thực hành) của nhân viên trong thời gian tham gia huấn luyện.

   - Cử nhân viên (theo danh sách đã đăng ký) tham gia học tập đầy đủ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn