Thông tin cần cung cấp về quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa

Ngày hỏi:10/10/2019

Tôi làm bên bộ phận sản xuất quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa, hiện có văn bản mới nào quy định về thông tin cần cung cấp về quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 01/04/2020) về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa thì nội dung này được quy định như sau:

   Phải cung cấp cho khách hàng quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa được cung cấp đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt với những thông tin, tất cả các thông tin phải rõ ràng, các thông tin cần phải có:

   - Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất hoặc nhà đại diện được ủy quyền

   - Số hiệu Quy chuẩn hoặc Tiêu chuẩn công bố áp dụng

   - Giải thích các biểu tượng, các nhãn hiệu và cấp độ thực hiện

   - Hướng dẫn sử dụng:

   + Sử dụng; thông tin cơ bản để sử dụng đúng

   + Các giới hạn sử dụng (ví dụ khoảng nhiệt độ v.v..);

   + Hướng dẫn cất giữ và bảo quản, khoảng thời gian tối đa giữa các lần kiểm tra bảo quản

   + Thời hạn sử dụng hoặc khoảng thời gian sử dụng;

   + Cảnh báo để đối phó với các vấn đề bất ngờ gặp phải (nếu cần, minh họa bổ sung)

   - Cách đóng gói phù hợp để vận chuyển.

   - Phải có hướng dẫn sử dụng các ký hiệu ghi trên nhãn

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT