Thù lao đại lý khi chỉ ấn định giá giao đại lý

26/04/2022

Sắp tới tôi sẽ làm đại lý bia cho một công ty bia, công ty này không ấn định trước giá mua, giá bán mà chỉ cung cấp giá giao. Vậy cho hỏi tôi có thể bán cao hơn giá mà công ty giao cho đại lý của tôi hay không? Nhờ tư vấn.

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 171 Luật thương mại 2005 quy định:

   Trường hợp bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý thì bên đại lý được hưởng chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá được xác định là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao đại lý ấn định cho bên đại lý.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là bên công ty bia chỉ ấn định giá giao đại lý mà không ấn định giá mua và giá bán cho đại lý của bạn, do đó bạn được quyền bán cao hơn giá mà công ty giao, và phần chênh lệch này được xem là thù lao của bạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn