Thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên

Ngày hỏi:03/10/2019

Liên quan đến việc bổ nhiệm công chứng viên. Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên đối với công chứng viên đã từng miễn nhiệm trước đó được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng 2014, Nghị định 29/2015/NĐ-CP, Thông tư 04/2015/BTP:

   1. Điều kiện, tiêu chuẩn:

   - Khi có đề nghị bổ nhiệm lại.

   - Lý do miễn nhiệm không còn

   - Có bằng cử nhân luật;

   - Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

   - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

   - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

   - Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

   - Không thuộc trường hợp:

   + Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực về tội phạm do cố ý.

   + Bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm

   + Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm

   + Bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.

   2. Thành phần hồ sơ.

   Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên gồm:

   - Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

   - Phiếu lý lịch tư pháp;

   - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

   - Bản sao quyết định miễn nhiệm công chứng viên;

   - Bản sao các giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp theo quy định.

   3. Quy trình cấp.

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên lại, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

   4. Thẩm quyền cấp: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

   5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên hợp lệ.

   6. Lệ phí sát hạch bổ nhiệm: 200.000 đồng/thẻ.

   Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn