Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

26/04/2022

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật được quy định như thế nào? Và được nêu ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Nhật Huy. Tôi đang muốn kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật nên nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của tôi là: 09874******.

  • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật được quy định như sau:

   1. Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định 61/2016/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm:

   a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;

   c) Danh sách kèm theo lý lịch khoa học theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và bản sao văn bằng, chứng chỉ của các chuyên gia;

   d) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh doanh giám định cổ vật và các chuyên gia;

   đ) Danh mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định;

   e) Danh mục các nguồn tài liệu về cổ vật để phục vụ hoạt động giám định.

   2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn