Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp TW

Ngày hỏi:08/10/2019

Xin chào. Tôi có vấn đề nhờ tư vấn như sau: Cơ sở y tế của chúng tôi hiện có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính. Ban biên tập vui lòng tư vấn về thủ tục này để chúng tôi tiện chuẩn bị giấy tờ cũng như chuẩn bị thời gian thực hiện thủ tục! Chân thành cảm ơn nhé!

  • Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính được quy định tại Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019, cụ thể như sau:

   *Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Cơ sở xét nghiệm nộp 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

   Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện:

   1. Thay đổi tên cơ sở xét nghiệm HIV;

   2. Thay đổi người phụ trách chuyên môn;

   3. Thay đổi kỹ thuật xét nghiệm HIV;

   4. Thay đổi địa điểm của cơ sở xét nghiệm.

   Bước 2: Cục Phòng, chống HIV/AIDS gửi phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 6 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP .

   Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị để hoàn thiện hồ sơ. Văn bản thông báo nêu cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Cơ sở đề nghị phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

   Bước 4: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện điều chỉnh cho cơ sở đề nghị.

   Trường hợp không cấp Cục Phòng, chống HIV/AIDS phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

   *Thành phần, số lượng hồ sơ:

   I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

   1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   2. Tài liệu kèm theo hồ sơ cụ thể trong các trường hợp sau:

   - Thay đổi tên hoặc địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV cần có Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên hoặc địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV điểm a, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   - Thay đổi người phụ trách chuyên môn cần có Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn có liên quan đến xét nghiệm HIV của người phụ trách chuyên môn điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   - Thay đổi kỹ thuật xét nghiệm HIV cần có bản sao có chứng thực bản xác nhận kết quả thực hành xét nghiệm HIV đối với mẫu được xét nghiệm sau khi có sự thay đổi kỹ thuật quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

   II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   *Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

   *Đối tượng thực hiện: Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở y tế trực thuộc các Bộ, Ngành.

   *Cơ quan giải quyết: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

   *Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

   *Lệ phí: Không có

   Trên đây là nội dung quy định về thủ tục bạn cần hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn