Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh

Ngày hỏi:08/10/2019

Xin chào tổ tư vấn. Anh chị tư vấn giúp tôi thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh. Chân thành cảm ơn nhé!

  • *Căn cứ pháp lý:

   - Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS 2006

   - Luật Đầu tư 2014

   - Nghị định 75/2016/NĐ-CP

   - Nghị định 155/2018/NĐ-CP

   - Thông tư 04/2019/TT-BYT

   *Thành phần, số lượng hồ sơ:

   I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

   1. Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   2. Bản kê nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở theo Mẫu quy số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   3. Bản kê danh sách trang thiết bị của phòng xét nghiệm theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   4. Sơ đồ mặt bằng nơi thực hiện xét nghiệm;

   5. Bản sao hợp lệ kết quả thực hiện xét nghiệm chính xác trên bộ mẫu kiểm chuẩn của cơ sở xét nghiệm HIV được Bộ Y tế công nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP .

   II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   *Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

   *Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

   *Đối tượng thực hiện: Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quản lý của Sở Y tế.

   *Cơ quan giải quyết: Sở Y tế tỉnh, thành phố

   *Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

   *Lệ phí: Không có

   Trên đây là nội dung thủ tục bạn cần được quy định tại Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn