Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh

Ngày hỏi:09/10/2019

Theo tôi được biết Bộ Y tế có ban hành Quyết định mới trong năm này. Anh chị vui lòng cho tôi hỏi: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh được quy định như thế nào? Mong hỗ trợ!

  • Căn cứ pháp lý:

   Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

   Luật Đầu tư 2014

   Nghị định 75/2016/NĐ-CP

   Nghị định 155/2018/NĐ-CP

   Thông tư 04/2019/TT-BYT

   Thành phần, số lượng hồ sơ:

   I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

   1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   2. Tài liệu kèm theo hồ sơ cụ thể trong các trường hợp sau:

   - Thay đổi tên hoặc địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV cần có Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên hoặc địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV điểm a, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   - Thay đổi người phụ trách chuyên môn cần có Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn có liên quan đến xét nghiệm HIV của người phụ trách chuyên môn điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;

   - Thay đổi kỹ thuật xét nghiệm HIV cần có bản sao có chứng thực bản xác nhận kết quả thực hành xét nghiệm HIV đối với mẫu được xét nghiệm sau khi có sự thay đổi kỹ thuật quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

   II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

   Đối tượng thực hiện: Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quản lý của Sở Y tế.

   Cơ quan thực hiện: Sở Y tế tỉnh, thành phố

   Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

   Lệ phí: Không có

   Trên đây là thủ tục mà bạn đang quan tâm, dược quy định tại Quyết định 4361/QĐ-BYT năm 2019.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn