Thủ tục xin phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

26/04/2022

Hiện nay tôi có tòa nhà cao 9 tầng sử dụng làm văn phòng cho thuê, tôi đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo mẫu PC11 Thông tư 66/2014/TT-BCA. Thủ tục xin phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở gồm nội dung gì?

  • Theo quy định tại khoản 3, điều 12, Thông tư 66/2013/TT-BCA quy định thẩm quyền phê duyệt PACC. Theo đó, phương án chữa cháy cơ sở trên thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cảnh sát PC&CC.

   - Chị phải chuẩn bị các hồ sơ sau để xin trình phê duyệt PACC cơ sở gồm:Đơn đề nghị kiểm tra, phê duyệt PACC của cơ sở gửi kèm theo 02 phương án chữa cháy đã được cơ sở ký đóng dấu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn