Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về cạnh tranh

Ngày hỏi:03/10/2019

Theo quy định mới thì thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về cạnh tranh được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.

  • Theo Điều 29 Nghị định 75/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/12/2019) quy định thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về cạnh tranh được quy định như sau:

   1. Thủ tục xử phạt hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, tập trung kinh tế và cạnh tranh không lành mạnh thực hiện theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

   2. Thủ tục xử phạt hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác thực hiện theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   3. Trình tự, thủ tục áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong xử lý hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh áp dụng theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn