Tiêu chí phân loại viên chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ tại TAND

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn cho tôi về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động của TAND.

  • Căn cứ Điều 21 Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2019 quy định về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động của TAND như sau:

   - Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   + Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

   + Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   + Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

   + Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

   + Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

   + Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

   + Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

   + Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

   - Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   + Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

   + Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

   + Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

   + Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn