Tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác của trưởng phòng Tin học và Thống kê tài chính Bộ tài chính?

Ngày hỏi:07/10/2019

Bạn Huỳnh Ngọc Tiểu Vy với địa chỉ hộp thư Huỳnh Ngọc Tiểu Vy***@ gmail.com gửi đến ban biên tập câu hỏi: Để làm trưởng phòng Tin học và Thống kê tài chính Bộ tài chính thì đòi hỏi kinh nghiệm công tác như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Quyết định 789/QĐ-BTC 2019 quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính quy định về kinh nghiệm công tác của trưởng phòng Tin học và Thống kê tài chính Bộ tài chính cụ thể như sau:

   ...

   3. Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý: Có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 05 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao (trừ trường hợp nguồn cán bộ từ nơi khác chuyển đến theo chủ trương của cấp có thẩm quyền); có thời gian đảm nhiệm chức vụ quản lý Phó Trưởng phòng hoặc tương đương tối thiểu từ 01 năm trở lên (trường hợp bổ nhiệm tại chỗ).

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn