Tính không gây hại của quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa

Ngày hỏi:10/10/2019

Tính không gây hại của quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa được quy định như thế nào? Cảm ơn nhiều!

  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 01/04/2020) về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa thì nội dung này được quy định như sau:

   Tính không gây hại:

   Không có bộ phận nào của quần áo được phép tạo ra bất kỳ ảnh hưởng có hại nào cho người mặc. Xác định ảnh hưởng gây hại bằng cách kiểm tra phiếu an toàn kỹ thuật của các vật liệu và bộ phận riêng rẽ.

   Đối với vật liệu dệt hoặc đối với da giá trị pH phải > 3,5 và < 9,5. Thử theo TCVN 7422:2007 Vật liệu dệt- phương pháp xác định pH của dung dịch chiết đối với vật liệu dệt và thử theo TCVN 7127:2010 Da- phép thử hóa học- xác định pH đối với da.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn