Tổ chức thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Ngày hỏi:02/10/2019

Theo tôi được biết Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 65 quy định về chứng chỉ phụ cấp bảo hiểm. Theo đó, tôi nhờ anh chị cung cấp thông tin quy định về tổ chức thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, văn bản này đã quy định như thế nào về vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tổ chức thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Điều 5 Thông tư 65/2019/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   - Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

   - Hình thức thi: thi tập trung.

   - Việc tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được thực hiện hằng tháng. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Trung tâm thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của năm kế tiếp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn