Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý các công trình hồ chứa trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

26/04/2022

Liên quan đến trách nhiệm về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Chuyên viên cho tôi hỏi: Đối với các tổ chức, cá nhân quản lý các công trình hồ chứa thì phải có trách nhiệm gì trong việc dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai? Mong được hỗ trợ sớm.

  • Theo quy định tại Điều 37 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý các công trình hồ chứa trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, như sau:

   Trong thời gian có lũ, tổ chức, cá nhân quản lý vận hành công trình hồ chứa nước, ngoài việc báo cáo, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, phải cung cấp cho cơ quan khí tượng thủy văn số liệu quan trắc, đo đạc liên quan đến điều tiết hồ, bao gồm:

   - Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ;

   - Lưu lượng nước vào hồ, lưu lượng nước xả về hạ lưu đập;

   - Dự tính mực nước hồ;

   - Thời gian dự kiến xả lũ; lưu lượng lũ dự kiến xả theo thời gian.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn