Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đối với hoạt động cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Ngày hỏi:02/10/2019

Theo quy định mới nhất thì Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có trách nhiệm gì đối với hoạt động cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm? Mong nhận được sự hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đối với hoạt động cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Điều 14 Thông tư 65/2019/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   1. Ban hành Quy chế thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

   2. Xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

   3. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

   4. Công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp và thông báo công khai danh sách người có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp được công nhận tại Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

   5. Lưu trữ hồ sơ công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn