Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới trên đất liền trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền

26/04/2022

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới trên đất liền trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới trên đất liền trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Phương Nga (nga*****@gmail.com)

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới trên đất liền trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền được quy định tại Điều 20 Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam như sau:

   1. Thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật; xây dựng khu vực biên giới đất liền vững mạnh về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

   2. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan có liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới đất liền theo quy định của pháp luật.

   3. Tổ chức các lực lượng chức năng, huy động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền.

   4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền.

   5. Hàng năm, bố trí nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới trên đất liền trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 34/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn