Triết học pháp quyền của Hêghen là gì?

26/04/2022

Triết học pháp quyền của Hêghen là gì?

    • Triết học pháp quyền của Hêghen là tác phẩm triết học của Hêghen - nhà tư tưởng lớn của Đức (1770-1831) trước C. Mác, trình bày về Nhà nước và pháp luật với sự "diễn đạt nhất quán nhất, phong phú và đầy đủ" (C. Mác).

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn