Trình tự thực hiện các biện pháp an toàn trước khi làm việc với phần không có điện

26/04/2022

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vè an toàn điện mới nhất thì trình tự thực hiện các biện pháp an toàn trước khi làm việc với phần không có điện được quy định ra sao?

  • Căn cứ Khoản 4 Tiểu mục II.I Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT (Có hiệu lực từ 01/06/2021) thì trình tự thực hiện các biện pháp an toàn trước khi làm việc với phần không có điện như sau:

   - Cắt điện và thực hiện các biện pháp ngăn chặn có điện trở lại.

   - Kiểm tra xác định không còn điện.

   - Thực hiện nối đất (tiếp địa):

   +Đơn vị quản lý vận hành thực hiện nối đất tạo vùng làm việc an toàn trước khi bàn giao hiện trường.

   + Đơn vị công tác thực hiện bổ sung nối đất di động tại nơi làm việc nếu cần thiết khi thực hiện công việc.

   - Đặt rào chắn và treo biển báo an toàn.

   - Biện pháp an toàn cần thiết khác do đơn vị công tác quyết định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn