Trình tự tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Ngày hỏi:28/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trình tự tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 35 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì trình tự tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ như sau:

   - Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyển chọn, giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong đơn vị xây dựng thuyết minh nhiệm vụ.

   - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá nội dung các thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở vận dụng theo quy định tại Điều 19 Thông tư này. Hội đồng gồm 07 thành viên, trong đó có tối thiểu 04 chuyên gia có chuyên môn phù hợp và am hiểu về nội dung nhiệm vụ.

   - Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện thuyết minh và dự toán nhiệm vụ cấp cơ sở theo biên bản kết luận của Hội đồng, lập báo cáo tổng hợp hoàn thiện thuyết minh, gửi về tổ chức quản lý khoa học và công nghệ của đơn vị trực thuộc Bộ để tổ chức thẩm định.

   Trên đây là quy định về trình tự tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn