Trường hợp cấp đổi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Ngày hỏi:02/10/2019

Xin chào ban biên tập. Nhờ hỗ trợ thắc mắc sau: Theo quy định mới về chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm, anh chị cho tôi biết trường hợp nào được cấp đổi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm? Mong hỗ trợ!

  • Trường hợp cấp đổi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 65/2019/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

   Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được cấp đổi trong trường hợp một trong các thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ bị nhầm lẫn, sai sót:

   - Họ/Tên đệm/Tên;

   - Ngày tháng năm sinh;

   - Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;

   - Ngày cấp, nơi cấp Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 65/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn