Trường hợp máy bơm chữa cháy có thể chỉ cần được đấu nối với một nguồn điện

26/04/2022

Khi thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy cho công trình, trong trường hợp nào thì các máy bơm chữa cháy có thể chỉ cần được đấu nối với một nguồn điện?

  • Theo quy định tại khoản b, điều 10.24 TCVN 2622-1995: Cho phép dùng máy bơm để cấp nước chữa cháy mà không cần máy bơm dự bị và máy bơm chữa cháy chính, chỉ nối với một nguồn điện khi lượng nước chữa cháy bên ngoài dưới 20lít/giây hoặc trong các xí nghiệp hạng sản xuất E, D mà công trình có bậc chịu lửa I, II hoặc trong nhà sản xuất khi lưu lượng nước chữa cháy bên ngoài không quá 20 lít/giây.

   - Theo quy định tại Điều 2.3.6.1 QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng: phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm và mọi điều kiện ; Theo mục b, Điều 2.3.6.2 QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng: thì bơm chữa cháy là một hạng mục thuộc dịch vụ an toàn.

   - Theo quy đinh tại điều 2.3.7.1 QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng: nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn (ắc qui, pin, tổ máy phát điện độc lập, lộ riêng độc lập với lộ cấp điện bình thường) phải có đủ công suất, độ ti cậy, thời gian hoạt động đáp ứng cần thiết, thông số đặc trưng và thời gian chuyển đổi thích hợp theo quy định.

   Như máy bơm chữa cháy lắp đặt tại nhà ở và nhà công cộng phải được đấu nối với hai nguồn điện độc lập (nguồn điện chính và nguồn dự phòng) có lộ riêng độc lập với lộ cấp điện bình thường.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn