Trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang của cảnh sát cơ động

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi có biết Cảnh sát cơ động thuộc Công an nhân dân, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Vậy thì trong trường hợp nào cảnh sát cơ động thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang?

Thái Minh - Thanh Hóa

  • Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 58/2015/TT-BCA quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động do Bộ Công An ban hành, có quy định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   - Phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khi có yêu cầu;

   - Khi có diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự.

   Theo đó, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

   Việc thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát được Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt.

   Tổ tuần tra, kiểm soát phải bố trí cán bộ hóa trang (mặc thường phục) để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

   Bạn có thể tham khảo thêm:

   - Cảnh sát cơ động được kiểm soát người, phương tiện, đồ vật trong trường hợp nào?

   - Cảnh sát cơ động có quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính không?

   - Cảnh sát cơ động được xử phạt những lỗi nào với người tham gia giao thông?

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 58/2015/TT-BCA Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn