Việc đặt hàng xuất bản ấn phẩm tạp chí cho vùng đặc biệt khó khăn

26/04/2022

Theo quy định mới ban hành việc đặt hàng xuất bản và phát hành ấn phẩm tạp chí cho vùng đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào?

  • Theo Điều 4 Thông tư 73/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 09/12/2019) quy định việc đặt hàng xuất bản và phát hành ấn phẩm tạp chí cho vùng đặc biệt khó khăn được quy định như sau:

   *Căn cứ đặt hàng:

   - Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho Ủy ban Dân tộc để thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ;

   - Giá đặt hàng (bao gồm chi phí xuất bản và chi phí phát hành) ấn phẩm: Trên cơ sở mức giá tối đa các ấn phẩm do Bộ Tài chính thông báo, Ủy ban Dân tộc quyết định mức giá cụ thể đối với từng ấn phẩm;

   - Tên các đơn vị báo, tạp chí tham gia xuất bản ấn phẩm, đối tượng được cấp ấn phẩm và số kỳ xuất bản ấn phẩm theo quy định tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ;

   - Số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm và số lượng ấn phẩm xuất bản, phát hành theo quy định tại Quyết định 45/QĐ-TTg và do Ủy ban Dân tộc thông báo cụ thể;

   - Quy cách, chất lượng ấn phẩm theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

   *Nội dung hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm:

   => Thực hiện theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn