Yêu cầu về địa điểm đối với cơ sở vắt sữa động vật

Ngày hỏi:23/12/2019

Công ty tôi đang tìm một địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở vắt sữa bò, và sắp tới sẽ xin cấp phép hoạt động. Công ty tôi dự định đặt địa điểm trong trang trại bò sữa của chúng tôi luôn có được không? Vì rất thuận tiện cho việc lấy sữa và vận chuyển.

  • Căn cứ Tiết 2.2 Mục 2 QCVN 151:2017/BNNPTNT kèm theo Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT quy định yêu cầu đối với địa điểm xây dựng cơ sở vắt sữa động vật như sau:

   Phải xây dựng khu vực vắt sữa tại địa điểm tách biệt với khu vực chuồng nuôi động vật vắt sữa, cách xa nguồn ô nhiễm, có đường đi thuận tiện cho việc đi lại cho động vật khai thác sữa và vận chuyển sữa.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty bạn được đặt cơ sở vắt sữa bò trong trang trại nuôi bò. Tuy nhiên phải cách biệt với chuồng nuôi động vật vắt sữa, cách xa nguồn ô nhiễm, có đường đi thuận tiện cho việc đi lại cho động vật khai thác sữa và vận chuyển sữa.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn