Bao nhiêu tuổi được lập di chúc? Có thể lựa chọn lập di chúc miệng hoặc di chúc bằng văn bản?

26/04/2022

Bao nhiêu tuổi được lập di chúc? Có thể lựa chọn lập di chúc miệng hoặc di chúc bằng văn bản? Thời điểm nào người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc?

  • Bao nhiêu tuổi được lập di chúc?

   Pháp luật có quy định tuổi để được lập dic chúc không? Nếu có thì bao nhiêu tuổi thì mới được lập di chúc? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn.

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về người lập di chúc như sau:

   - Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

   - Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

   Theo quy định này thì có thể hiểu rằng người từ đủ 15 tuổi trở lên thì đã có thể lập di chúc theo quy định của pháp luật.

   Có thể lựa chọn lập di chúc miệng hoặc di chúc bằng văn bản?

   Tôi có biết pháp luật nước ta cho phép lập di chúc miệng và bằng văn bản. Vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc một người có thể lựa chọn lập di chúc nào mà mình muốn không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

   Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

   Và Khoản 1 Điều 629 Bộ luật này cũng có quy định:

   Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

   Từ các quy định này thì có thể thấy rằng chỉ có thể lập di chúc miệng khi không thể nào lập di chúc bằng văn bản (khi tính mạng bị cái chết đe dọa). Trong trường hợp thông thường bắt buộc người lập di chúc phải lập bằng văn bản. Cho nên về bản chất thì người lập di chúc không được phép lựa chọn hình thức lập di chúc.

   Thời điểm nào người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc?

   Tôi cách đây 2 năm trước có viết di chúc nhưng hiện tại sức khỏe của tôi cũng khá và bây giờ muốn sửa đổi, bổ sung người có tên trong di chúc được không? Và tôi muốn biết theo quy định pháp luật thì thời điểm nào người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

   Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

   Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

   Như vậy, bất kì thời điểm nào bạn cũng có thể sửa đổi, bổ sung di chúc của mình.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn