Bắt buộc phải dùng tiền để bồi thường tổn thất về tinh thần khi bị thiệt hại đến sức khỏe?

26/04/2022

Thứ 7 tuần trước,  tôi có xâm phạm đến sức khỏe của người khác trong khi tham gia giao thông và trong thời gian bên bị thiệt hại nằm viện, tôi cũng đã khắc phục và bồi thường chi trả cho các khoản phí, thuốc thang, phục hồi sức khỏe cho người đó..v.v. Như vậy, có cần phải tiếp tục bồi thường bằng tiền về tổn thất tinh thần hay không?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

   - Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại

   - Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại

   - Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

   Căn cứ với những quy định trên, ngoài việc bồi thường theo khoản 1 điều này, bạn vẫn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho người đó. Còn mức tổn thất bao nhiêu do hai bên thỏa thuận.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn