Bị bớt trên người thì có thể tham gia nghĩa vụ quân sự hay không? Sức khỏe loại 03 thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

26/04/2022

Bị bớt trên người thì có thể tham gia Nghĩa vụ quân sự hay không? Sức khỏe loại 03 thì có phải tham gia Nghĩa vụ quân sự không? Bị sẹo bỏng ở vùng cổ thì có được đi Nghĩa vụ quân sự không?

  • Bị bớt trên người thì có thể tham gia nghĩa vụ quân sự hay không?

   Bị bớt trên người thì có thể tham gia nghĩa vụ quân sự hay không? Nhờ tư vấn ạ.

   Trả lời: Căn cứ Mục II Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

   Các tật bẩm sinh ở da, bớt các loại:

   - Diện tích dưới 3cm2, không ở vùng mặt - cổ: Điểm 1

   - Diện tích tích từ 3 - 9cm2 không ở vùng mặt - cổ, hoặc diện tích dưới 3cm2 ở vùng mặt - cổ: Điểm 2

   - Diện tích từ 10 - 20cm2 không ở vùng mặt - cổ, hoặc diện tích từ 3 - 4cm2 ở vùng mặt - cổ: Điểm 3

   - Diện tích trên 4 cm2 ở vùng mặt - cổ, hoặc diện tích trên 20cm2, hoặc có rải rác nhiều nơi: Điểm 4

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Như vậy trường hợp bị bớt ở trên người tùy vị trí, diện tích theo quy định trên thì sẽ có sức khỏe loại từ loại 1 đến loại 4.

   Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

   Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Từ các căn cứ trên cho thấy trường hợp của bị bớt và được xác định có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 thì vẫn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự. Trường hợp được xác định có sức khỏe loại 4 thì không thể tham gia nghĩa vụ quân sự.

   Sức khỏe loại 03 thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

   Cho hỏi trường hợp sức khỏe loại 03 thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự hay không?

   Trả lời: Theo tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì:

   Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Ngoài ra, một trong những nguyên tắc khi tuyển quân đó là: Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

   Như vậy, có thể tuyển quân công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Đối với công dân có sức khỏe loại 3 vẫn có khả năng tham gia nghĩa vụ quân sự nếu như công dân sức khỏe loại 1, 2 vẫn chưa đảm bảo đủ số lượng tuyển quân yên cầu.

   Bị sẹo bỏng ở vùng cổ thì có được đi nghĩa vụ quân sự không?

   Em có bị một vết sẹo bỏng ở vùng cổ khoảng 2,5 cm2, cho hỏi trường hợp của em có tham gia NVQS được hay không?

   Trả lời: Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

   Sẹo bỏng và các loại sẹo do các nguyên nhân khác: Nhỏ, đã lành, có ảnh hưởng đến thẩm mỹ (ở mặt, cổ):

   - Ít: Điểm 3

   - Nhiều: Điểm 4

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Như vậy, trường hợp bị sẹo bỏng ở vùng cổ (nhỏ, đã lành, có ảnh hưởng đến thẩm mỹ) sẽ có sức khỏe loại 3 đến loại 4 tùy trường hợp ít hay nhiều.

   Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

   Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Như vậy, nếu trường hợp của bạn được xác định có sức khỏe loại 3 thì vẫn có thể được tham gia nghĩa vụ quân sự, nếu bị loại 4 thì không thể tham gia. Cho nên, cần phải xem kết luận cuối cùng của Hội đồng khám sức khỏe cụ thể cho trường hợp của bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn