Bù giá cho khoản hợp đồng được tạm ứng

26/04/2022
Hiện nay, BQLDA Sở Xây dựng Lai Châu đang thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung dự toán, bù giá hợp đồng cho một số hợp đồng thi công xây lắp chịu ảnh hưởng của biến động giá theo Thông tư 09/2008/TT-BXD. Trong quá trình thực hiện chúng tôi gặp vướng mắc như sau: - Theo nội dung của Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, tại mục 5 có hướng dẫn: Nếu việc tạm ứng vốn khi ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định thì được điều chỉnh giá khi có biến động giá vật liệu xây dựng. - Theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP và Thông tư 06/2007/TT-BXD thì chỉ quy định mức tối thiểu cho việc tạm ứng hợp đồng. Như vậy khái niệm:"Thực hiện theo quy định" trong Công văn số 1551/BXD-KTXD phải được hiểu như thế nào trong việc xác định phạm vi bù giá hợp đồng do biến động giá vật liệu xây dựng. Trong thực tế, do yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn trong năm, do việc tiến độ nghiệm thu thanh toán thường chậm hơn tiến độ hoàn thành thực tế, nên khi ký kết hợp đồng có trường hợp Chủ đầu tư thực hiện tạm ứng đến 70% giá trị hợp đồng. Đương nhiên Nhà thầu không thể sử dụng hết 70% giá trị tạm ứng hợp đồng này ngay 1 lần sau khi nhận được tạm ứng để phục vụ cho việc thi công gói thầu, mà có thể sử dụng thành nhiều giai đoạn với nhiều mục đích (mua vật liệu, trả tiền nhân công, tiền thuế, tiền thu chi phí chung...). Vậy việc xử lý bù giá trường hợp này như thế nào?
  • Theo quy định đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng thì nếu việc tạm ứng hợp đồng thực hiện theo quy định thì được điều chỉnh giá khi có biến động giá vật liệu xây dựng. Tạm ứng hợp đồng theo quy định được hiểu là tạm ứng đúng theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan. Việc điều chỉnh thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-VP ngày 01/08/2008 của Bộ Xây dựng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 09/2008/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn