Các nguồn thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

26/04/2022

Theo quy định thi có những nguồn nào được dùng làm nguồn thông tin để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh? 

  • Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định các nguồn sau được dùng để để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuât nhập cảnh:

   - Tờ khai, biểu mẫu và thông tin thu thập khi thực hiện thủ tục cấp giấy tờ cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; cấp giấy tờ xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam hoặc trong quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;

   - Khai thác thông tin trong hồ sơ quản lý xuất nhập cảnh và các cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh đã được chuẩn hóa, chuyển đổi; khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua kết nối, chia sẻ;

   - Tiếp nhận, xử lý thông tin do cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp có liên quan đến xuất nhập cảnh của người nước ngoài và công dân Việt Nam.

   Trên đây là các nguồn thông tin được thu thập, cập nhật đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn